MyWay Agency s.r.o.
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava
IČO: 47523956, DIČ: 2023922527, 
IČ DPH: SK2023922527

Bankové spojenie:
Tatra Banka, 2921904046/1100


info@mywayagency.sk